Realizacje

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę wybranych realizacji:

 • Nadzór inwestorski budynek wielorodzinny z częścią usługową. Warszawa, ul. Szwedzka.
 • Nadzór inwestorski nad rewitalizacją Skansenu zagród wiejskich w m. Granica Kampinos
 • Project management: Budowa centrum biurowo – magazynowego W Koszajcu, gm. Brwinów;
 • Nadzór inwestorski budynku biurowo – magazynowego w Mościskach Inwestor: Romix sp. z o.o.
 • Nadzór inwestorski budynek przychodni zdrowia z częścią mieszkalną. Legionowo.
 • Project management: Budowa centrum logistycznego Ulma w Gdańsku, ul. Budowlanych
 • Nadzór inwestorski nad budową dróg w Nadleśnictwie Teresin. Inwestor: RDLP w Łodzi
 • Nadzór inwestorski nad kompleksowym remontem zabytkowej kamienicy w Warszawie, ul. Poznańska. Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
 • Nadzór inwestorski nad budową parkingu i dróg komunikacyjnych na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.
 • Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi placówki Banku PKO BP, Rawa Mazowiecka.
 • Project management: Budowa centrum logistycznego-magazynowego Ulma w Jaworznie, ul. Wysoki Brzeg 25.
 • Nadzór inwestorski nad budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, Młodzieszyn. Inwestor: RDLP w Łodzi
 • Nadzór nad budową wieży kontroli lotów wraz z systemem meteo, Nowy Dwór Mazowiecki. Inwestor: MPL Sp. z o.o.
 • Opracowanie STWiOR, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowej dla remontu 35 obiektów leśnych. Inwestor: Lasy Państwowe.
 • Projekt konstrukcyjno – budowlany pawilonów gościnnych, Nieporęt. Inwestor: United Distribution Company;
 • Nadzór inwestorski nad rekultywacją terenów popoligonowych wraz z rozbiórkami i zabezpieczeniem obiektów, Teresin. Inwestor Nadleśnictwo Radziwiłłów;
 • Nadzór inwestorski nad wymianą pokryć dachowych z utylizacją azbestu na 16 budynkach leśniczówek, Kampinos. Inwestor: Kampinoski Park Narodowy;
 • Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Warszawa. Inwestor Prywatny;
 • Ekspertyza techniczna Hosteli, Nieporęt. Inwestor: Port Jachtowy Nieporęt;
 • Nadzór inwestorski – Budynek hali ślusarni, Konarzyce. Inwestor: Elektrosilver;
 • Nadbudowa zabytkowej kamienicy, Warszawa ul. 11 listopada. Inwestorzy prywatni.
 • Opinia techniczna budynku, Legionowo, ul. Suwalna, Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa;
 • Pensjonat, Warszawa ul. Jutrzenki. Inwestor prywatny;
 • Stanowiska w porcie żaglowym Nieporęt. Wykonawca: Euroconstruccion;
 • Hala magazynowa odpadów, Warszawa, ul. Ordona. Inwestor prywatny.
 • Przeglądy roczne 16 budynków Warsaw Apartaments w Warszawie;
 • Przeglądy 5-letnie 58 budynków TBS Zieleń Miejska w Pruszkowie;
 • Ocieplenie i prace remontowe budynku wielorodzinnego, Warszawa ul. Górczewska
 • Hala magazynowa z częścią biurową, Warszawa Babice. Inwestor: Firmus Sp. J.;
 • Lądowisko dla helikopterów, Warszawa, ul. Banacha 1;
 • Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne: Zalesie Górne, Anin, Marki, Macierzysz, Babice, Warszawa Włochy, Urzut, Michałowice, Białołęka, Wawer, Radość;
 • Stacje bazowe telefonii komórkowej – w latach 2004-2006 nadzorowaliśmy ponad 30 obiektów pełniąc funkcje kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w woj. mazowieckim i podlaskim;
 • Place zabaw – od roku 2007 uczestniczyliśmy w kierowaniu kilkunastoma budowami placów zabaw, w tym największym w Warszawie na osiedlu Bemowo;
 • Drogi, parkingi, ścieżki rowerowe – od roku 2005 nadzorowaliśmy ponad 60 inwestycji związanych z budową lub remontem dróg, parkingów, pętli autobusowych i innych prac drogowych zlokalizowanych w woj. mazowieckim;
 

OSTATNIE REALIZACJE:


INWEST-ART

Biuro Realizacji Inwestycji
Telefon: (+48) 608 678 726
Biuro:
biuro@inwest-art.pl