Audyty energetyczne

Zgodnie z ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121) realizacja prac mających na celu poprawę właściwości termicznych budynku może być wspierana premią termomodernizacyjną – czyli umorzeniem 25% wartości kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W celu skorzystania ze wsparcia wymagane jest przedstawienie audytu energe- tycznego, wskazującego jakie prace należy wykonać aby zminimalizować straty energii oraz wprowadzić oszczędności kosztów ogrzewania. Audyt energetyczny jest to opracowanie zawierające analizę koniecznych do wykonania prac, ich koszt oraz zyski osiągnięte w wyniku termomodernizacji. Celem Ustawy oraz zadaniem audytora jest między innymi takie zaplanowanie inwestycji, aby spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczędności wynikłych ze zrealizowania prac termomodernizacyjnych. Jeśli zamierzacie Państwo dokonać ocieplenia budynku, wymienić okna lub poprawić wydajność urządzeń grzewczych – warto skorzystać ze wsparcia finansowego ze środków Funduszu Termomodernizacyjnego BGK.
Dodatkowo możemy opracować projekt ocieplenia budynku i pozostałych prac modernizacyjnych, uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz kontrolować jakość prac wykonawców.

 

OSTATNIE REALIZACJE:


INWEST-ART

Biuro Realizacji Inwestycji
Telefon: (+48) 608 678 726
Biuro:
biuro@inwest-art.pl