Nadzory i zastępstwo inwestycyjne

W trosce o wysoką jakość oraz optymalizację czasu prowadzonych prac, zapewniamy klientowi pełnienie funkcji inwestora zastępczego na całym etapie procesu inwestycyjnego, lub nadzór zespołu inspektorów budowlanych w trakcie realizacji budowy. Sprawdzamy i raportujemy inwestorowi prawidłowość zastosowanych technologii, zgodność prac z dokumentacją projektową oraz przepisami i normami technicznymi. Zakres działań INWEST-ART:

• zastępstwo inwestycyjne
• nadzór budowlany z ramienia inwestora – inspektor nadzoru inwestorskiego
• pełnienie funkcji kierownika budowy
• prowadzenie budowy i koordynacja prac budowlanych wraz z dostawami materiałów i sprzętu
• kontrola budżetów finansowych, merytoryczna weryfikacja dokumentów kosztowych
• kontrola postępów prac budowlanych i ich zgodności z harmonogramem
• przeprowadzenie procedur odbiorów technicznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
• doradztwo techniczne

 

OSTATNIE REALIZACJE:


INWEST-ART

Biuro Realizacji Inwestycji
Telefon: (+48) 608 678 726
Biuro:
biuro@inwest-art.pl