Przygotowanie inwestycji

Ten etap procesu jest często niedoceniany przez inwestorów, którzy nie przykładają należytej wagi lub nie dysponują wystarczającą wiedzą do właściwego zbadania wszelkich aspektów związanych z wyborem terenu, ustaleniem warunków prowadzenia inwestycji oraz zagwarantowaniem bezpiecznych i dogodnych warunków późniejszej realizacji i użytkowania obiektu budowlanego. Decyzje podjęte na tym etapie rzutują na ekonomię i funkcjonalność całego przedsięwzięcia. Zakres działań INWEST-ART:

• wyszukiwanie terenów do zlokalizowania inwestycji, negocjacje umów
• sprawdzenie stanu prawnego terenu, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
• uzgodnienia dotyczące przyłączy technicznych
• opracowanie kosztorysów budowlanych
• weryfikacja dokumentacji projektowej
• uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi uzgodnieniami
• uzyskanie map, badań geotechnicznych gruntu, obsługa geodezyjna
• organizacja przetargu i wybór wykonawcy.

 

OSTATNIE REALIZACJE:


INWEST-ART

Biuro Realizacji Inwestycji
Telefon: (+48) 608 678 726
Biuro:
biuro@inwest-art.pl